Home

  web-prezentacija Udruge građana Fra Grga Vilić

  Vrbovac, 17.januara 2014. godine

  ČOVJEK U NEVOLJI

  Naša Udruga pokreće još jedan projekt. Cilj projekta je uz angažman članova i prijatelja Udruge sagledati: stanje ljudi u različitim nevoljama, način pristupa takvim ljudima, njihovu percepciju okoline koja ih okružuje i mogućnosti pomoći tim ljudima. Projekat je humanog karaktera i predviđa dvadeset i pet područja za djelovanje, a ostavlja mogućnost učesnicima u projektu da ista i proširi.
  Projektom se želi potaknuti sve nas na više senzilibiteta prema licima u nevolji.

   

  Vrbovac, 13.januara 2014. godine

  GODIŠNJICA SMRTI

  Članovi udruge, rodbina i prijatelji pokojnog fra Grge su 07.januara 2014. godine pohodili Plehan u namjeri da obilježe petu godišnjicu fra Grgine smrti, a pridružili su im se i žitelji plehanskog kraja.

   

  Read more...

   

  Vrbovac, 13. januar 2014. godine

  BILTEN 12

   


  Izišao je  Bilten br. 12. Udruge 'fra Grga Vilić'

  Ovaj bilten možete pogledati i 'skinuti' prateći ovu poveznicu...
   

  fra Grga Vilic - Bilten 8

  Odžak, 08. april 2013.

  BILTEN 8

   


  Izišao je  Bilten br. 8. Udruge 'fra Grga Vilić'

  Ovaj bilten možete pogledati i 'skinuti' prateći ovu poveznicu...
   

  Bilten 4

  Odžak, 13. svibanj 2012.

  BILTEN 4

   


  Izišao je  Bilten br. 4. Udruge 'fra Grga Vilić'

  Ovaj bilten možete pogledati i 'skinuti' prateći ovu poveznicu...
   

  centar za kulturu Odzak

  Odžak, 8. svibanj 2012.

  ODRŽAN 14. SASTANAK UPRAVNOG ODBORA

   


  Četrnaesti sastanak Upravnog odbora Udruge održan je u utorak, 8. svibnja 2012. godine u Centru za kulturu Odžak. Sjednici su prisustvovali i predsjednik Skupštine, članovi Nadzornog odbora i Suda časti.

  Usvojeni su zaključci o dosadašnjem radu Udruge. Raspravljano je o poboljšanju komunikacije između predsjednika Skupštine, predsjednika Udruge i Upravnog odbora. Odlučeno je da će godišnja skupština Udruge biti održana u Odžaku u lipnju ove godine.